Terapisenteret har tilholdssted i Sarpsborg.

"All human actions are an attempt to meet needs"

- Marshall B. Rosenberg

Terapisenteret tilbyr individualsamtaler, parterapi, familieterapi. Vi ønsker å ta utgangspunkt i det du/dere er opptatt av her og nå. Vår terapeut ønsker å være en likeverdig samtalepartner som skaper rom for utvikling og vekst. Det er din tid og dine muligheter.

VÅRE TJENESTER

Individualsamtaler

Noen ganger er livet krevende, da kan det være fint å snakke med en terapeut. Det er opp til oss å møte deg der du er i ditt liv. Vi vil alltid etterstrebe å skape et rom hvor du føler deg bra nok, uansett hva du bringer med deg inn i samtalen.

Parterapi

Det kreves en innsats fra begge parter for å skape et godt liv sammen. Her setter vi fokus på kontakten mellom dere og hvordan dere kommuniserer. Vi kan hjelpe dere til å snakke sammen på måter så dere føler dere sett, hørt og respektert. 

Familieterapi

Flere i en familie kan få hjelp samtidig. Utgangspunktet er en tankegang om at alle blir påvirket hvis ett familiemedlem har et problem, og at alle har viktige innspill som må bli hørt for at det enkelte familiemedlem skal få det bedre.

KURS - FOREDRAG - SEMINAR

Organisasjonsutvikling

Vi tror at alle organisasjoner og virksomheter trenger å ta en titt på seg selv. Terapisenteret  har som mål å kunne møte alle utfordringer og kompetansebehov i ulike organisasjoner med prosessorientert tilnærming. Vi har et overordnet mål om at de som deltar i prosessen blir sett og møtt utfra sine behov. Dette innebærer at alle konsepter blir utviklet i samarbeid med organisasjonen. Terapisenteret har ulik kompetanse og erfaring som vil bli brukt naturlig utfra den informasjon vi får før prosessen starter, underveis og ved evalueringen.

FAMILIETERAPEUT OG SAMTALECOACH

OM TERAPISENTERET

Pål Unnfoss er utdannet familieterapeut, samtalecoach og barnevernspedagog. Han har jobbet innen grunnskolen, barnevern, bup, rusomsorg, psykisk helse, idrett og har bred erfaring fra å jobbe med veiledning individuelt og i grupper. Pål har videreutdanning innen kognitiv terapi, NLP og har lang erfaring med å jobbe med barn og unge i akutte kriser.

På Terapisenteret vil Pål tilby parterapi, individuelle samtaler, coaching, familieterapi, COS-P foreldreldreveiledning og motivasjonsforedrag.

VÅRE TILBAKEMELDINGER

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Det er din tid og dine muligheter.

Du trenger ingen henvisning for å få time hos oss.

VÅRE LOKALER

I SARPSBORG

Vi ønsker deg velkommen til våre lokaler. Terapisenteret ønsker å skape en trygg og avslappet atmosfære. Det er ditt rom for utvikling. På Terapisenteret vil Pål tilby parterapi, individuelle samtaler, video-coaching, familieterapi, COS-P veiledning og motivasjonsforedrag.