INDIVIDUALSAMTALER

VI kunnskap, metoder og erfaring som kan hjelpe deg å forstå din situasjon.
NÅR LIVET ER KREVENDE

Individualsamtaler

Noen ganger er livet krevende, da kan det være fint å snakke med en terapeut. Det er opp til oss å møte deg der du er i ditt liv. Vi vil alltid etterstrebe å skape et rom hvor du føler deg bra nok, uansett hva du bringer med deg inn i samtalen. Terapisenteret har kunnskap, metoder og erfaring som kan hjelpe deg å forstå din situasjon.

Eksempel på hva vi kan jobbe med i individualsamtaler er først og fremst det du selv er opptatt av.

Kanskje kjenner du deg igjen av noen av de temaer du ser her:
  • Depresjon og nedstemthet
  • Angst
  • Sorg og savn
  • Sinne og frustrasjon
  • Skam og tabu
  • Traumer
  • Vanskelig å forholde seg til venner/kollegaer
  • Avhengighet 
MANGE ÅRSAKER TIL Å VELGE

EN SLIK SAMTALE

Det kan være mange årsaker til å velge individualsamtaler. Kanskje oppdager du at uhensiktsmessige tankemønstre vender tilbake igjen og igjen. Vi mennesker praktiserer ofte ubevisst slike mønstre som ikke er hensiktsmessige lenger.

Har du vansker for å sette grenser for deg selv og andre? Føler du at dine nærmeste ikke respekterer deg?

Mange går rundt alene med triste tanker og det skaper en følelse av usikkerhet. Stress og hektiske hverdager gjør at vi glemmer å ta vare på oss selv. Den gode samtalen rundt kjøkkenbordet er byttet ut med tidsklemma. Når man er sårbar og kjenner på mistrivsel vil det være godt å utforske hva dette gjør med deg sammen med en terapeut. Motivasjonen ligger i å gjøre nødvendig sorteringsarbeid og at du får økt livskvalitet. 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale

KONTAKT OSS

Våre terapeuter ønsker å være likeverdige samtalepartnere som skaper rom for utvikling og vekst. Det er din tid og dine muligheter. Du trenger ingen henvisning for å få time hos oss.